Jotta opiskelija ei jäisi yksin ongelmiensa kanssa

Tutkimusten mukaan vain viidesosa tukea tarvitsevista opiskelijoista pyytää apua. Annie-tukibotti selvittää ja auttaa ratkaisemaan opiskelijoiden yksilöllisiä tukitarpeita opintojen kriittisissä muutosvaiheissa. Se madaltaa tuen saamisen kynnystä tarjoamalla tukea opiskelijalle helposti ja nopeasti.

Annie tukee opintojen eri vaiheissa

Opiskelun alkuvaiheen ongelmia

Monesti opiskelijat kokevat haasteita opiskelun alkuvaiheessa ja tuen tarpeet ilmenevät ensimmäisten kuukausien aikana. Annie löytää oppilaitoksesi uusien opiskelijoiden avun tarpeet heti opintojen alussa.

Oppilaitokset kartoittavat opintojen alussa muun muassa oppimisvalmiuksia ja terveyttä, tavoitteena järjestää kullekin opiskelijalle sopiva tuki opintoihin. Kartoituksesta huolimatta ensimmäisen kuukauden jälkeen tilastoissa näkyy selkeä piikki opintonsa lopettaneiden määrässä. Jopa 20-25% opiskelijoista on jokin tuen tarve, joista yleisimmät liittyvät opintojen suunnitteluun (18%) ja oppimisen haasteisiin (18%).

Koska opinnot voidaan aloittaa jatkuvalla haulla, tuentarve on ajankohtainen läpi vuoden.

 

“Annie saa opiskelijan reflektoimaan omia ajatuksia ja erityisesti pohtimaan asioita, joita on hankala tunnistaa itsekseen.”

– Opiskelija, Vaasan yliopisto

Työelämäjakson aikana

Työelämäjaksolla opiskelijat työskentelevät fyysisesti muualla. Tällöin henkilöstön on vaikea reagoida opiskelijoiden tuen tarpeisiin nopeasti. Annie-tukibotti tavoittaa opiskelijat näppärästi sijainnista huolimatta ja ohjaa heidät opinto-ohjaajan, koulupsykologin tai muun osaavan henkilökunnan luo. Näin opiskelija ei jää yksin.

Tukibotin keräämän datan mukaan jopa 14-19% opiskelijoista kaipaa tukea työelämäjakson aikana. Yleisemmin tuen tarpeet liittyvät näyttöjen suunnitteluun (44%), motivaatioon ja jaksamiseen (19%), sekä työtehtäviin ja -tavoitteisiin (14%).

Tuki valmistumisvaiheessa

Valmistumisen lähestyminen on opiskelijan elämässä muutostilanne, johon liittyy erilaisia kysymyksiä ja huolia. Annie auttaa tunnistamaan tuen tarpeet ja vähentämään stressiä liittyen valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen.

Tutkimuksemme perusteella 13-22% opiskelijoista tarvitsee tukea valmistumisvaiheessa. Yleisimmät tuen tarpeet liittyvät työnhaun ohjaukseen (34%), puuttuviin opintosuorituksiin (31%) ja jatko-opintojen ohjaukseen (19%).

 

“Itse kävin 3/4 osan koulusta oppisopimuksella ja vaikka ajattelisi, että yksi robottiviesti ei merkkaa mitään niin minulle se toi välittämisen tunnetta! Koulu ja henkilökunta on aidosti kiinnostunut olostani ja haluaa tukea opiskelua parhaalla mahdollisella tavalla”

– Opiskelija, Suomen Diakoniaopisto

Kiinnostuitko?