Todistetusti tarpeellista tukea

Annie tarjoaa opiskelijalle apua juuri oikeaan aikaan ja madaltaa kynnystä pyytää ja saada tukea. Ohjaa kukin opiskelija juuri hänelle sopiviin tukipalveluihin ja seuraa tuen toteutumista.

 

Miten Annie toimii?

Muokkaa tukibottia

Bottieditorilla voit opettaa Annielle räätälöityjä kysymys-vastauspolkuja erilaisia käyttötapauksia ja kohderyhmiä varten.

Kohdenna tukitoimet

Mallinna oppilaitoksesi tukivalikoima ja ohjaa botin avulla opiskelija juuri hänen tilanteeseensa sopivan tuen äärelle.

Seuraa toteutumista

Tukibotti kartoittaa, miten opiskelijat kokivat saamansa tuen: voit seurata, mitkä tukitoimet toimivat parhaiten.

Alkuun Annien kanssa

 

Ensimmäiset viikot Annien kanssa koostuvat työpajoista, joissa asetetaan tavoitteet ja opetetaan botille oppilaitoksen tarpeita vastaavat viestipolut.

 

Vaihe 1: Ensimmäisen käyttötapauksen ja kohderyhmän valinta, viestipolkujen muokkaus
Vaihe 2: Tuen tarjoajien perehdytys, tukitoimien kohdennus
Vaihe 3: Ensimmäinen tukikampanja valitulle kohderyhmälle, tukipyyntöihin vastaaminen
Vaihe 4: Seurantakysely tukea pyytäneille
Vaihe 5: Ensimmäisen tukikampanjan tuloskooste, laajentaminen uusiin kohderyhmiin ja käyttötapauksiin

 

“Viestipolun yhteisluonti oli hyvin fasilitoitu ja onnistui todella hyvin”

– YTO-opettaja, Suomen Diakoniaopisto

Opiskelun tuen henkilöstön näkemyksiä

 

Henkilöstöpalautteen perusteella Annie-tukibotti:

 

– Auttaa muutosten seurannassa (esim. oppivelvollisuuden laajentaminen)

– Vahvistaa moniammatillista yhteistyötä

– Havainnollistaa tukipalvelujen kuormitusta

– Nostaa esiin poikkeamia palvelutarpeessa esimerkiksi tutkintojen ja toimipisteiden välillä

 

 

“Kun on paljon opiskelijoita, niin tämä antaa mielenrauhaa että kai niillä about kaikki on hyvin. Helppo ja selkeä, vaivaton.”

– Vastuuopettaja, Careeria

Opiskelijoiden näkemyksiä

 

Opiskelijapalautteen perusteella Annie-tukibotti:

 

– Alentaa avun pyytämisen kynnystä ja auttaa saamaan apua

– Saa tuntemaan, että apua on tarvittaessa saatavilla ja että oppilaitos välittää opiskelijoista

– Saa reflektoimaan omaa vointia

– Vahvistaa yhteyttä oppilaitoksen ja opiskelijoiden välillä

 

 

“Sain apua opintojen etenemiseen Annie-botin avulla. Kynnys avun pyytämiseen hävisi tämän Annie-botin avulla. En valmistuisi nyt lähihoitajaksi ilman että olisin saanut mahdollisuuden pyytää apua tätä kautta.”

– Opiskelija, Vantaan ammattiopisto Varia

kpedu-logo-3-3
Olemme löytäneet Annien avulla sellaisia tukea tarvitsevia opiskelijoita, joiden tuen tarpeesta emme ole olleet tietoisia.
Anne Eteläaho, Opiskelijahuollon koordinaattori
Kpedu
Lisää referenssejä

Kiinnostuitko?