Tutkimus

Annien tieteellinen tausta

Annien tuotekehitys perustuu tieteelliseen tutkimukseen toisaalta ihmisen ja koneen välisestä vuorovaikutuksesta (human-computer interaction) ja toisaalta avunhakukäyttäytymisestä (help-seeking behavior). Näiden alojen tutkimus auttaa suunnittelemaan tukibotin vuorovaikutusperiaatteita sekä ymmärtämään, kuinka tärkeää on tarjota oikeanlaista tukea oikeaan aikaan.

Tutkimusyhteistyö

Teemme mielellämme yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa edistääksemme ymmärrystä opiskelun tuesta ja siinä hyödynnettävistä teknologioista. Yhteistyö voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

  1. Tukibotin käyttö osana tutkimusasetelmaa: Annie-tukibottia voidaan käyttää osana erilaisia tutkimusasetelmia, joissa voidaan tutkia esimerkiksi ihmisen ja koneen vuorovaikutusta tai opiskelijoiden avunhakukäyttäytymistä.
  2. Anonymisoidut datasetit opiskelijoiden tuen tarpeista: Voimme tarjota anonymisoituja datasettejä, jotka sisältävät tietoa opiskelun tuen palveluista ja resursseista, opiskelijoiden tuen tarpeista ja niihin vastaamisesta sekä opiskelijan kokemuksesta saadusta avusta niiltä yhteistyöoppilaitoksilta jotka ovat hyväksyneet datan tutkimuskäytön.

Jos olet kiinnostunut tutkimusyhteistyötä, ota yhteyttä!

Julkaisut

Merikko, J., & Silvola, A. (2024). An AI Agent Facilitating Student Help-Seeking: Producing Data on Student Support Needs. In LAK 2024 Workshops: co-located with 14th International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK 2024) (pp. 185-194). CEUR-WS. org.

Merikko, J. (2023). Technological support for self-regulated learning. Dissertationes Universitatis Helsingiensis 39/2023.

Merikko, J. (2021). ‘Are You OK?’ Students’ Trust in a Chatbot Providing Support Opportunities. In International Conference on Human-Computer Interaction (pp. 199-215). Cham: Springer International Publishing.