Askarruttaako jokin mieltäsi?

Vastauksia yleisimpiin palvelusta kysyttyihin kysymyksiin! 

Miksi Annie?

Opiskelijat pyytävät apua liian myöhään tai eivät ollenkaan. Annie tekee avun pyytämisestä helppoa, jotta se ei vaikuta opintojen kulkuun negatiivisesti.

 

Vastaavatko opiskelijat Annien viesteihin?

Keskimäärin 75 % opiskelijoista vastaa Annien lähettämiin viesteihin ja käyttötapauksesta riippuen 13-25 % vastaajista kertoo tarvitsevansa apua.

 

Mihin Annieta käytetään?

Annie-tukibotti tavoittaa opiskelijat selvittäen heidän avuntarpeitaan. Se tukee esimerkiksi uusia opiskelijoita opintojen alussa, loppuvaiheen opiskelijoita suorittamaan tutkintonsa loppuun, sekä opastaa työharjoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

 

Mistä Annie koostuu?

Annie koostuu chatbotista, joka ottaa yhteyttä opiskelijoihin ja selvittää heidän avuntarpeitaan, bottieditorista, jolla botin käyttämiä kysymys- ja vastauspolkuja hallinnoidaan sekä raportointityökaluista, joilla botin käytöstä kertyvää dataa voi tarkastella.

 

Miten tietoturva ja -suoja toteutuu Anniessa?

Suhdaudumme tietoturvaan ja tietosuojaan erittäin vakavasti. Kaikki opiskelijoiden henkilötiedot tallennetaan salattuina ja kehittyneellä pääsynhallinnalla varmistetaan, että tiedot näkyvät vain kunkin asian käsittelyyn osallistuville tahoille. Lataa Annien tietoturvaperiaatedokumentti.

 

Onko Annie saavutettava kaikille opiskelijoille?

Kyllä. Annie täyttää WCAG 2.1 AAA vaatimukset ja on täten saavutettava kaikille opiskelijoille.

 

Mitä Annie maksaa koulutuksen tarjoajalle?

Hinta koostuu kiinteästä asennusmaksusta ja opiskelijakohtaisesta maksusta, joka riippuu opiskelijamäärästä ja oppilaitoksen sijainnista. Sijainti vaikuttaa maksuun, koska viestien hinnat vaihtelevat maasta riippuen. Ota yhteyttä tästä ja puhutaan tarkemmin hintatarjouksesta.

 

Voiko Annien integroida koulun muihin järjestelmiin?

Kyllä. Tyypillisesti Annie integroidaan oppilaitoksen käyttäjähallintajärjestelmään kertakirjautumisen mahdollistamiseksi. Tarjoamme myös ohjelmointirajapinnan (REST API), jonka avulla Annien voi integroida opiskelijahallintajärjestelmään ja/tai raportointityökaluihin.

 

Tarvitseeko meidän suunnitella lähetettävien viestien sisällöt itse?

Se on mahdollista, mutta ei pakollista. Olemme luoneet eri käyttötarkoituksiin mallipohjia, joita voi käyttää sellaisenaan tai muokata haluamallaan tavalla.

 

Tarvitseeko opiskelijan asentaa sovellus Annieta varten?

Ei. Annie ottaa yhteyttä opiskelijaan sellaisten kanavien kautta, jotka ovat jo opiskelijan käytössä, kuten esim. teksti- tai pikaviestillä. Opiskelijat eivät yleensä halua asentaa ylimääräisiä sovelluksia ja Annie toimii sen mukaisesti.

 

Maksavatko viestit opiskelijalle?

Lähtökohtaisesti opiskelijoiden lähettämät viestit ovat normaaleja tekstiviestejä, jotka kuluttavat liittymän tekstiviestipakettia tai joista veloitetaan liittymän mukainen tekstiviestimaksu. Opiskelijoiden viestit on myös mahdollista tehdä maksuttomaksi ostamalla oppilaitokselle lisämaksullinen palvelunumero.

 

Korvaako Annie käyttämämme palvelukanavat ja työkalut?

Lähtökohtaisesti ei. Annie auttaa oppilaitoksia löytämään apua kaipaavat opiskelijat aikaisessa vaiheessa, ja ohjaa heidät olemassa oleviin palvelukanaviin sekä työkaluihin. Anniesta on kuitenkin myös mahdollista luoda ensisijainen palvelukanava oppilaitoksen tukipalveluihin.

 

Jäikö joku asia askarruttamaan?