Emilia Kuuskoski

27.03.20246 minTapahtumat

Ensimmäisen Annie-koulutuspäivän antia

Maaliskuussa järjestimme historian ensimmäisen Annie-päivän, vastauksena Annie-tukibottia hyödyntävien koulutusalan ammattilaisten toiveeseen kokoontua kasvokkain! Päivä tarjosi mahdollisuuden yhdessä jakaa kokemuksia, tuloksia ja johtopäätöksiä opiskelun tuesta. Osallistujien, hyvinvointialueiden ja koulutusalan ammattilaisten, keskinäinen ajatustenvaihto tuotti myös uusia ideoita Annien käytöstä. Lämmin kiitos mukana olleille!

Vaikka keskustelut keskittyivät pääosin Annien soveltamiseen, päivän aikana esiin tulleet löydökset ja opit ovat sovellettavissa laajemmin opiskelijoiden tukemiseen.

Ideoita opiskelijan tukeen ja kohderyhmiin

Toimiva viestintä ja tukiviestien onnistunut kohdistaminen ovat tärkeitä onnistuneessa Annien hyödyntämisessä. Erilaisia strategioita lähestyä opiskelijoita tunnistettiin useita.

Monelle ensisijainen tavoite on hyödyntää kohdistettuja tukiviestejä eri tilanteisiin opinnoissa. Tällöin opiskelija saa täsmätukea liittyen esimerkiksi opintojen alkuun, työssäoppimiseen tai valmistumisen lähestymiseen.

Integraatio mahdollistaa tukiviestien ajastamisen opiskelijantahtisesti siten, että järjestelmä poimii oikeat opiskelijat oikean viestin vastaanottajiksi oikeaan aikaan. Tukiviestit voidaan porrastaa lähteväksi esimerkiksi joka viikko. Näin määrät ovat kerralla pieniä ja tukipyynnöt tulevat ripotellen pitkin lukuvuotta tuen tarjoajille, joka voi sitouttaa henkilöstöä vähentämällä äkillisiä kuormia. Integraatio mahdollistaa myös opiskelijakohtaisten tietojen hyödyntämisen – esimerkiksi tukiviestin lähetyksen tietyn poissaolomäärän jälkeen.

Tukiviestejä on käytetty myös laajoina yleistukiviesteinä, jolloin suurelle osalle tai kaikille opiskelijoille tarjotaan samalla tai saman tyyppisellä viestillä monipuolista tukea. Tällöin hyväksytään, että tukiviesti on osalle opiskelijoista osuvampi kuin toisille, mutta saadaan tavoitettua suuri määrä opiskelijoita kerralla. Tällöin tuen tarjoajien kannattaa varautua siihen, että tukipyyntöjä tulee kerralla enemmän, joskin viestejä voi myös porrastaa eri viikoille.

Viestintä opiskelijoille tuesta kannattaa tehdä huolella. Mahdollisia tapoja on esimerkiksi:

 • Ennakkotiedote uutiskirjeessä.
 • Opettajien kautta opiskelijoille.
 • Opiskeluhuollon nettisivuilla.
 • Koulun instagramissa.
 • Mainos Anniesta info-tv:ssä.
 • Myös tuloksista voi ja kannattaa kertoa opiskelijoille.

 

Päivän aikana tarkasteltiin myös erilaisia tapoja käyttää Annieta.

Annien hankinta ja käytön laajentaminen

Annien hankinta hyvinvointialuevetoisesti toisen asteen oppilaitoksiin on hyvä tapa luoda yhteisiä käytäntöjä ja yhteistyötä opiskeluhuollon kanssa. Annien saa toki käyttöön myös yksittäiselle koulutuksen tarjoajalle.

Integraatio opiskelijatietojärjestelmästä Annieen on tärkeä askel, kun suurta opiskelijajoukkoa tuetaan systemaattisesti Annien tukiviestein. Integraatio mahdollistaa myös viestilähetysten automatisoinnin.

Tulosten vienti esimerkiksi Power BI -integraatiolla herätti innostusta. Anniella on oma visualisoitu tulosnäkymänsä, jonka lisäksi tulokset on mahdollista syöttää koulutuksen järjestäjän sisäiseen järjestelmään.

Vaikuttavuus & sitouttaminen

Paljon innostunutta keskustelua herätti yhteisten käytänteiden sopiminen kirjauksissa ja toimintatavoissa, jota Annien käyttö saa aikaan, edellyttää ja/tai mahdollistaa (miten kukin asian haluaa nähdä).

Yhteisesti jaettu huomio oli myös opettajien erilaiset valmiudet tukea opiskelijoita tai suhtautua heidän tukipyyntöihinsä, jotka eivät suoraan liity opetettavaan substanssiin. Jos opiskelijoita halutaan tukea tietoon ja opiskelijan pyyntöön perustuen, tiedon eheys ja tekemisen pelisäännöt on hyvä käydä yhdessä läpi.

Henkilöstön sitouttamiseen tunnistettiin paljon keinoja:

 • Ammattiryhmien ottaminen mukaan suunnitteluun ja ennakkotiedottaminen nähtiin keskeiseksi.
 • Annielle oma sivu intraan ja opiskelijahuollon sivulle.
 • Syvempiä perehdytyksiä tai tuloskatsauksia voi sitoa johonkin teemapäivään tai laittaa tarjolle koulutuswebinaarina sekä tallenteena.

 

Annien käytöstä kertyvä ylätason tieto opiskeluhuollosta ja opiskelijoiden tukemisesta nähtiin arvokkaana ja datasetti tutkimuksen arvoisena erityisesti ammattikoulujen kohdalla, joita tutkitaan lukioita ja korkea-astetta vähemmän.

Tekoälyn asema opiskelijan tuessa

Iltapäivän tulevaisuusosiossa pohdittiin esimerkiksi sitä, että tekoäly ei ajattele, mutta voi auttaa ihmistä ajattelemaan. Ideoita erilaisista bottiapureista tuli valtava määrä erilaisia tarpeita varten. Mm:

 • Opiskelun tukijoina opiskelijoille voisi esittäytyä opo apurinsa kanssa: “Minä olen oposi ja minulla on apuna opo-botti.”
 • Osaamisen tunnustamiseen ideoitiin bottia, joka tekisi pohjatyöt ja nostaisi läpikäytävät asiat esiin opetushenkilölle.
 • Uraohjauksesta tehtiin huomio, että tutkinnon perusteissa ja työelämän terminologiassa kieli ei aina kohtaa.
 • Keskustelussa nousi esiin monia kokemuksia sisältävä Reddit-kanava: AI on ollut paras keskusteluapu.
 • Erilaisiin hyvinvointiaiheisiin ja ohjattuun omahoitoon ideoitiin mahdollisuutta valita oma hyvinvointivalmentajabotti, jonka äänensävyn ja otteen voisi säätää.
 • Opiskelu- ja työkykyvalmennusohjelma koettiin myös mahdolliseksi sovelluskohteeksi, jolle olisi kipeästi kysyntää.

 

Ideoiden lisäksi puhe kääntyi myös arvoihin. Monesti teknologisen kehityksen yhteydessä puhutaan tehokkuudesta ja ajan säästämisestä, mutta tosiasiassa tällä hetkellä moni nuori jää kohtaamatta ja toisenlaisia vaihtoehtoja on siksi katsottava – keskiössä on hyvinvoinnin tukeminen ja keinojen oikeanlainen käyttö meidän ammattilaisten tehtävä.

On ilo kokea ja tuottaa oivalluksia, keskinäistä inspiraatiota ja käytännön yhteistyötä. Annie-päivä järjestetään uudelleenkin!

Emilia Kuuskoski

Emilia Kuuskoski on sosiaalipsykologi, jolla on vuosien kokemus asiakaskokemuksesta ja sen jatkuvasta parantamisesta. Anniella Emilia auttaa koulutuksen tarjojia onnistumaan tukipalveluidensa kehittämisessä.

Yleistä Anniesta

Annie Advisorin kehittämä Annie-tukibotti auttaa jokaista opiskelijaa saamaan oikeaa tukea oikeaan aikaan.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Annien tapahtumista ja uutisista

Sinua saattaisi kiinnostaa