Hyvinvoinnin tukena Vaasan yliopistossa

Vaasan yliopisto on vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut yliopisto, jonka ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Yliopistossa on opiskelijoita yli 5 000 ja henkilökuntaa noin 500 henkilöä. Pienen koon johdosta Vaasan yliopisto on tiivis yhteisö, jossa kaveria ei jätetä.

Tavoite

Vaasan yliopistolla on koronapandemian aikana kannettu huolta opiskelijoiden vertaissuhteista, hyvinvoinnista ja opintojen etenemisestä. Pandemian aikana opintonsa aloittaneilla on suurempi riski sosiaaliseen eristäytymiseen ja heikompaan opintoihin kiinnittymiseen. Yliopisto halusi löytää keinoja edistää opiskelijoiden hyvinvointia tuki- ja ohjauspalvelujen resurssit huomioiden.

“Annie saa opiskelijan reflektoimaan omia ajatuksia ja erityisesti pohtimaan asioita, joita on hankala tunnistaa itsekseen.”
Opiskelija, Vaasan yliopisto

Toteutus

Vaasan yliopisto käyttää Annie-tukibottia opiskelijoiden opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen. Opiskelijan tarpeista riippuen hänet voidaan ohjata sopiviin materiaaleihin, omaohjaajalle, opintopsykologille tai opiskeluterveydenhuoltoon.

Sain välitettyä viestini nopeasti ja minuun otettiin pikaisesti yhteyttä. Oli helppoa ottaa yhteyttä parin napin painalluksella ilman kirjautumisia/ muuta säätöä 🙂
Opiskelija, Vaasan yliopisto

Tulokset

Annie havaittiin käteväksi tavaksi saavuttaa suuriakin opiskelijajoukkoja tehokkaasti. Opiskelijoista 85 % vastasi tukibotin viesteihin ja 22% ilmoitti tarvitsevansa tukea. Tukea tarvitsevista opiskelijoista 26% halusi yhteydenoton henkilökunnalta ja 74% halusi itse olla yhteydessä.

“Annien tuottama tieto auttaa meitä kehittämään palveluitamme vastaamaan opiskelijoiden tarpeita.”
Amanuenssi, Vaasan yliopisto

Annien tuottama tieto auttaa meitä kehittämään palveluitamme vastaamaan opiskelijoiden tarpeita.

Amanuenssi, Vaasan yliopisto