Valmistumisen tukeminen Suomen Diakoniaopistossa

Suomen Diakoniaopisto (SDO) on toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa opiskelee vuosittain lähes 4000 opiskelijaa neljällä kampuksella. SDO:ssa voi opiskella ammatillisen perustutkinnon terveys- ja hyvinvointialoilla sekä palvelualoilla. SDO järjestää myös valmentavaa koulutusta sekä palveluita maahanmuuttajien kotoutumiseen. SDO:n visiona on olla digitaalisuuden hyödyntämisen edelläkävijä ja oppimisyhteisö, joka erottuu opiskelijan aidolla ja välittävällä kohtaamisella. Ennaltaehkäisevä tuki digitaalisten työkalujen avulla on yksi SDO:n strategisista painotuksista. 

Tavoite

Valmistuminen on yksi opintojen tärkeimmistä mutta toisaalta haastavimmista vaiheista: opintojen viimeistelyssä voi olla haasteita ja jatko-opinnot tai työnhaku saattavat mietityttää.  Opiskelijan tukeminen opintojen loppuvaiheessa on tärkeää, jotta valmistuminen ei viivästy ja opiskelija kokee elämässään eteenpäin siirtymisen mahdollisimman mukavaksi.

“Kynnys vastata botille totuudenmukaisesti on matalampi.”
Opiskelija, SDO

Toteutus

Kehitimme yhteistyössä SDO:n kanssa Annie-tukibotille viesti- ja palvelupolun tukemaan opiskelijaa valmistumisen kynnyksellä. Tukibotti selvittää onko opiskelija tavoittelemassa jatko-opintoja tai työpaikkaa, vai onko opintojen viimeistely vielä päällimmäisenä mielessä. Opiskelijan tilanteesta riippuen hänet ohjataan opinto-ohjaajan, kuraattorin tai opettajan vastaanotolle tai sopivan ohjemateriaalin äärelle.

“Opiskelijoille välittyy paremmin kuva ja tieto siitä että ovat koululle tärkeitä ja heistä välitetään ja heitä halutaan auttaa.”
Vastuuopettaja, SDO

Tulokset 

Valmistumisvaiheen tukeen räätälöity tukibotti saavutti opiskelijat tehokkaasti ja opiskelijat kokivat botin lähettämät tukiviestit merkityksellisiksi. Opiskelijoista 74% vastasi viesteihin ja keskimäärin 14% tarvitsi tukea. Yleisimmät tuen tarpeet liittyivät työnhakuun (34%), opintojen viimeistelyyn (31%), jatko-opintoihin (19%) ja elämäntilanteeseen (7%). 

“Vaikka ajattelisi, että yksi robottiviesti ei merkkaa mitään niin minulle se toi välittämisen tunnetta! Koulu ja henkilökunta on aidosti kiinnostunut olostani ja haluaa tukea opiskelua parhaalla mahdollisella tavalla”.
Opiskelija, SDO

Myös henkilökunta koki Annie-tukibotin hyödylliseksi: henkilöstöpalautteessa 82% vastaajista halusi, että Annie-tukibotti on jatkossakin käytössä SDO:lla.

“Mahdollisuus opiskelijalle saada apua matalalla kynnyksellä. Opiskelijalle tulee tunne, ettei jää yksin.”
Kuraattori, SDO

Vaikka ajattelisi, että yksi robottiviesti ei merkkaa mitään niin minulle se toi välittämisen tunnetta! Koulu ja henkilökunta on aidosti kiinnostunut olostani ja haluaa tukea opiskelua parhaalla mahdollisella tavalla.

Opiskelija, SDO