Annie Advisor

20.10.20234 minWebinaari

Vertaistuki ja omahoito opiskelijan tukena

Perjantaina 10.11.2023 klo 9-10.30 Zoomissa, saat linkin ilmoittauduttuasi

Opiskelun tuen resurssit eivät monesti riitä vastaamaan tukipalveluiden kasvavaan kysyntään. Vertaistuki ja omahoito-ohjelmat voivat tarjota matalan kynnyksen tukea edistämään opiskelijoiden hyvinvointia resurssitehokkaasti. Keskustelemme, kuinka näitä joustavia tukimuotoja voidaan soveltaa käytännössä, miten niiden vaikuttavuutta voidaan arvioida ja kuinka ne voivat rikastuttaa opiskelutuen kenttää.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Tässä webinaarissa käsitellään seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisissa aiheissa vertaistuki ja omahoito-ohjelmat voivat tukea opiskelijaa?
  • Mitä vaikutuksia omahoito-ohjelmilla ja vertaistuella on havaittu? Miten mitata vaikuttavuutta?
  • Miten omahoitoa ja vertaistukea on käytännössä järjestetty? Mitä se vaatii koulutuksen järjestäjältä?
  • Mikä on vertaisohjaajan kokemus muiden opiskelijoiden tukemisesta?

Ilmoittautuminen

https://forms.gle/oudnM9TcGcjKsBQU7

Ohjelma


TAMK Parvi – Käytännön oppeja vertaistuen järjestämisestä korkeakouluopiskelijoille

Merja Hanhimäki, koulutuksen ja oppimisen palveluiden päällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu

Merja toimii Tampereen ammattikorkeakoulussa koulutuksen ja oppimisen palveluiden päällikkönä.

Kokemuksia vertaisohjaajan työstä Itä-Suomen yliopistossa

Meri Leppänen & Suvi Heikkinen, vertaisohjaaja, Itä-Suomen yliopisto

Meri ja Suvi toimivat vertaisohjaajina opiskelijoille Itä-Suomen yliopistossa ja opiskelevat sosiaali- ja terveysalaa.

 

Omahoito-ohjelmat opiskelijan tukena Tampereen yliopistossa

Suvi-Päivikki Ikonen, erityisasiantuntija, opettajien ja ohjauksen palvelut, Tampereen yliopisto

Suvi toimii Tampereen yliopistolla yhteisten ohjauspalveluiden ryhmävastaavana Opettajien ja ohjauksen palvelut -tiimissä. 

Yleistä webinaarista

Webinaari on avoin ja suunnattu kaikille opiskelijan tuesta kiinnostuneille.

Vertaistuki ja omahoito-ohjelmat voivat tarjota matalan kynnyksen tukea edistämään opiskelijoiden hyvinvointia resurssitehokkaasti.

Annie Advisor

Webinaarin järjestää Annie Advisor, jonka kehittämä Annie-tukibotti auttaa jokaista opiskelijaa saamaan oikeaa tukea oikeaan aikaan.

Varaa esittely

Sinua saattaisi kiinnostaa