13.03.20233 minWebinaari

Voiko opiskelijan tuen vaikuttavuutta mitata?

Perjantaina 31.3.2023 klo 9-10.30 Zoomissa, saat linkin ilmoittauduttuasi

Opiskelun tuen palveluiden resurssit ovat monessa paikassa tarkastelun alla ja tukitoimia joudutaan priorisoimaan. Tällöin tieto siitä, kuinka hyödyntää rajalliset resurssit parhaalla mahdollisella tavalla muodostuu tärkeäksi. Tuen vaikuttavuuden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin mittaamiseen liittyy kuitenkin monia käytännön haasteita.

Tässä webinaarissa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Voiko opiskelijan tuen vaikuttavuutta mitata luotettavasti?
  • Minkälaisia ovat toimivat hyvinvoinnin mittarit?
  • Miten voidaan osoittaa opiskelijan tuen tärkeys ja vaikutukset?

Ilmoittautuminen

https://forms.gle/Qf98unF3We7xgZHH9 

Ohjelma

Voiko opiskelijan kokonaishyvinvointia mitata?

Arto Pesola
Tutkimusjohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)Arto Pesola johtaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Activity Life Lab -tutkimusyksikköä, jonka tavoitteena on edistää ihmisten terveyttä vaikuttavien hyvinvointipalvelujen avulla. Activity Life Lab kehittää yhteistyössä kasvuhakuisten yritysten ja julkisen sektorin kanssa hyvinvointipalveluita, jotka tuottavat mitattavia hyvinvointivaikutuksia sekä kannattavaa liiketoimintaa.

Opiskelijan tukemisen vaikutusten mittaaminen Vamos-toiminnassa

Vesa Sarmia
Palvelualuejohtaja, DiakonissalaitosVesa Sarmia toimii palvelualuejohtajana Vamos-palveluissa, joissa autetaan eri tavoin hankalassa tilanteessa olevia nuoria löytämään oman polkunsa. Vamos on edelläkävijä nuorten tilanteissa tapahtuvien muutosten sekä yhteiskunnallisten kustannusvaikutusten arvioinnissa ja mittaamisessa.

Yleistä webinaarista

Webinaari on avoin ja suunnattu kaikille toisen ja korkea-asteen koulutuksen järjestäjille, opetus- ja ohjaushenkilökunnalle sekä opiskeluhuollon ammattilaisille ja päättäjille. Webinaarin järjestää Annie Advisor. Annie on botti, joka tarjoaa ennaltaehkäisevää tukea opiskelijoille tekstiviestillä.

Lisätietoja?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Sinua saattaisi kiinnostaa