Mia Campbell

08.03.20232 minMielipide

Palveluita kehitettävä nuorten ehdoilla

Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä vetoaa, että hyvinvointialueilla huolehdittaisiin nuorten mielenterveyspalveluista ja niiden saavutettavuudesta. Kolmeksi päätavoitteeksi nostetaan ennaltaehkäisevät palvelut, porrasteinen hoitomalli ja vastuiden ja yhteistyön selkeyttäminen.

Ennaltaehkäisevät palvelut nuorten arkeen

Hyvinvointialueille siirtymän myötä myös opiskeluhuollon palvelut ovat nyt hallinnollisesti entistä kauempana oppilaitoksista ja nuorten arjesta. Vaarana on, että oppilaitoskohtaiset erityistarpeet jäävät suuressa kuvassa huomioimatta. Myöskään ennaltaehkäisevään ja yhteisölliseen työhön panostamiseen ei ole mitään kannustinta, kun puolestaan yksilökohtaista työtä säätelevät lailla säädetyt takuut. Esimerkiksi psykologi- ja kuraattoripalveluissa vastaanotolle pääsyn on tapahduttava seitsemän vuorokauden sisällä.

Palveluihin pääseminen edellyttää nuorilta oman huolensa tunnistamista ja sanoittamista

Vaikeassa elämäntilanteessa tai motivaation ollessa matala on kuitenkin hyvin vaikeaa saada kiinni siitä mihin oikeastaan tarvitsisi apua. Palveluiden saaminen myös perustuu siihen että nuori on itse yhteydessä oikeaan tahoon ja pyytää itselleen palvelua, mihin erityisesti mielenterveyden haasteissa liittyy edelleen stigmaa. Kynnyksen madaltaminen edellyttää sitä, että aloite tuen piiriin pääsystä ei jää yksin nuoren harteille.

Botti tarjoaa mahdollisia vaihtoehtoja mihin nuori saattaisi tarvita apua 

Annie-botin keskeisimmät keinot avun saamisen helpottamiseen ovat, että botti lähestyy nuorta ja auttaa sanoittamaan tuen tarpeen. Lisäksi botti ohjaa nuoren oikealle avun tarjoajalle, joka on puolestaan nuoreen yhteydessä. Joissain tapauksissa botti tarjoaa vastaukseksi myös ohjeita tilanteen ratkaisemiseen yhteydenoton sijaan. Kummassakin tapauksessa botin tarjoama apu rakentuu oppilaitoksen ja opiskeluhuollon omien apukeinojen ja ammattilaisten varaan. Siksi myös Anniella pidämme äärimmäisen tärkeänä sitä että digitaalisten palveluiden ohella muiden palveluiden toimivuudesta pidetään huolta ja nuorten huolet on botin ohella vastaanottamassa myös ihminen.

Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän tarkoituksena on viedä eteenpäin nuorten mielenterveyden palveluita edistävää politiikkaa. Tukiryhmä toimii eduskuntapuolueiden kesken poikkipuolueellisesti ja sen taustayhteisönä toimivat Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys, Suomen Psykologiliitto sekä Allianssi. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Sofia Virta.

Mia Campbell

Mia Campbell on psykologi, joka toimii Annie Advisorin tiimissä opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijana. Mia on työskennellyt nuorten parissa muun muassa opiskeluhuollon palveluissa.

Anniesta

Pähkinänkuoressa Annie kysyy viestillä opiskelijalta onko kaikki ok, vai kaipaako hän tukea tai ohjeita johonkin asiaan. Pyynnöt ohjataan automaattisesti oikeille tahoille ja sopivien palveluiden piiriin. Botin tarjoama apu rakentuu siis oppilaitoksen ja opiskeluhuollon omien apukeinojen ja ammattilaisten varaan.

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Annien tapahtumista ja uutisista

Sinua saattaisi kiinnostaa