Mia Campbell

19.04.20232 minMielipide

Opiskelijan mielellä on väliä

Opiskelijan mielenterveyspäivää vietetään seitsemättä kertaa 19.4. keskiviikkona. Kampanjan taustalla on opiskelijoiden hyvinvointiverkosto, jonka koordinoinnista vastaa Nyyti ry. Tommi Yläkangas Nyyti ry:lta kertoo, että päivän tarkoituksena on nostaa esiin opiskelijoiden mielenterveystilannetta ja kannustaa kaikkia toimimaan mielenterveyden edistämiseksi. 

Teema herättää pohtimaan opiskelijan vaatimuksia

Tänä vuonna teemana on kohtuus ja Yläkangas avaa ajatusta tämä takana: “Teemalla kannustetaan pohtimaan elämän kohtuuttomuuksia ja pysähtymään myös niiden keinojen äärelle miten omasta elämästä ja sen vaatimuksista saisi kohtuullisempia”. 

Yksi pinnalla olevista opiskelijajärjestöjen tavoitteista liittyy opiskelijan toimeentulon parantamiseen opintorahaa kehittämällä. Opiskelijat ovat keskimäärin hyvin pienituloisia ja rahat ovat monella tiukalla jatkuvasti. Opiskelijan toimeentulosta huolehtiminen voidaan nähdä myös opiskelijan mielenterveydestä huolehtimisena.  Huoli toimeentulosta vie voimavaroja opiskelusta ja arjen pyörittämisestä, jolloin myös riski uupumiseen kasvaa. 

Opiskelijat ovat erilaisissa elämäntilanteissa

Opiskelijat eivät ole yksi yhtenäinen joukko vaan monissa tilanteissa olevia ihmisiä: perheellisiä, kuntoutujia, kotoutujia, työssäkäyviä, alanvaihtajia ja juuri omaa arkeaan opettelevia nuoria. Opiskelijan mielenterveydestä huolehtiminen ei olekaan yksin opiskeluhuollon tai opiskelijaterveydenhuollon asia, vaan koko yhteiskunnan tehtävä. Joskus yhteiskunnalliset rakenteet tai oppilaitoksen ulkopuoliset tekijät voivat aiheuttaa opiskelijalle kohtuuttoman tilanteen. Silloin tärkeintä onkin, ettei asian kanssa jää yksin. 

Lisää puhetta vaikeistakin asioista!

Anniella meille on tärkeää, että apu ja tuki tuodaan mahdollisimman lähelle opiskelijaa. Haluamme kannustaa kaikkia opiskelijoita ottamaan vaikeat tilanteensa puheeksi ja Annie-botti voi toimia myös näiden keskustelujen avaajana lähestyessään opiskelijoita kysymyksillä ja avuntarjouksella. Nyytin tarjonnasta löytyy korkeakouluopiskelijoille avoimia chatteja sekä ryhmiä, joista opiskelija voi saada vertaistukea.  Opiskelijan tuen parissa toimivien ammattilaisten lisäksi opiskelijan eri yhteisöillä on tärkeä rooli siitä huolehtimisessa, etteivät vaatimukset muodostu ylitsepääsemättömiksi. Toivomme kaikille opiskelijoille kohtuullisempaa opiskeluarkea!

Tutustu opiskelijan mielenterveysviikon tapahtumiin Nyyti ry:n sivuilla.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä on Nyyti ry:n koordinoima valtakunnallinen kampanja, jolla halutaan herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveyden kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista. Samalla nostetaan esiin asioita ja tekoja, joilla mielen hyvinvointia voidaan edistää opiskeluyhteisöissä.

Mia Campbell

Mia Campbell on psykologi, joka toimii Annie Advisorin tiimissä opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijana. Mia on työskennellyt nuorten parissa muun muassa opiskeluhuollon palveluissa.

Nyyti ry

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö. Nyyti tarjoaa opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa, tukea ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja 0piskelussa jaksamiseen.

Mikä Annie?

Annie-tukibotti kysyy viestillä opiskelijalta onko kaikki ok, vai kaipaako hän tukea tai ohjeita johonkin asiaan. Pyynnöt ohjataan automaattisesti oikeille tahoille ja sopivien palveluiden tai materiaalien piiriin. Botin tarjoama apu rakentuu siis oppilaitoksen ja opiskeluhuollon omien apukeinojen ja ammattilaisten varaan.

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Annien tapahtumista ja uutisista

Sinua saattaisi kiinnostaa