Mia Campbell

08.04.20243 minMielenterveys

Opiskelu kuuluu kaikille

Tällä viikolla vietetään opiskelijoiden mielenterveysviikkoa. Viikon teemana on yhdenvertaisuus ja sosiaalinen saavutettavuus. Mitä nämä teemat tarkoittavat käytännön toimintana oppilaitosarjessa?

Yhteisöllisyys

Koulu- ja opiskeluyhteisöt ovat tärkeitä paikkoja nuoren identiteetin ja persoonan kehitykselle. Yhä moninaisempien vaatimusten keskellä koulutusjärjestelmän pitäisi pystyä olemaan nuorille se paikka, missä saa rauhassa etsiä itseään, erehtyä, tutkia, ystävystyä ja löytää vahvuuksiaan. Vähemmistöihin kuuluville oppilaitoksissa on tärkeää tulla huomioiduksi yhteisöllisen työn suunnittelussa ja vahvistaa vähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden mahdollisuuksia myös omaehtoiseen toimintaan ja olemisen tapoihin.

Turvallisuus

Turvallisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa opiskelijat voivat luottaa siihen, että kaikki ovat tervetulleita osaksi yhteisöä ja koulutuksen järjestäjä tekee aktiivisesti töitä sen eteen että erilaiset tilanteet ja tarpeet tulevat huomioiduiksi. Turvallisessa oppilaitosyhteisössä on mietitty erilaisia väyliä tuoda esiin vahingollisia tai vaarallisia tilanteita ja asioita ja niihin puututaan. Turvallisessa oppimisympäristössä henkilökunta on osaavaa, ammattitaitoista ja riittävästi resursoitua. 

Resilienssi 

Resilientissä yhteisössä jäsenet pystyvät palautumaan haastavistakin tilanteista ja sopeutumaan muutoksiin. Resilienssiä vahvistaa se, että haastavia tilanteita tunnistetaan yhteisön tasolla ja tilanteisiin tarjotaan tukea. Tärkeää on myös että arki ja oppilaitoksen perustoiminnot pysyvät vakaina ja ennustettavina vaikeidenkin tilanteiden äärellä. Resilientin yhteisön jäsenet uskaltavat kysyä toiselta “tarvitsetko apua” ja luottavat siihen, että asiat ovat ratkaistavissa. 

Stressitason säätely

Opiskelu on kaikille vähintään ajoittain stressaavaa, mutta opiskeluaikana on myös tärkeää kartuttaa keinoja stressitason säätelyä varten. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi lukuvuoden stressihuippujen huomioimista pedagogisissa ratkaisuissa, tauottamista, monipuolisia sosiaalisen toiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi opiskelija- ja ainejärjestöjen kautta sekä saavutettavia ruokailu-, rukoilu-, harraste- ja taukotiloja. Opiskelijan elämäntilanteeseen vaikuttavat voimakkaasti myös yhteiskunnalliset rakenteet ja päätökset. On tärkeää että oppilaitoksessa pystytään tarkastelemaan opiskelijoiden tilannetta myötätuntoisesti nämä seikat huomioiden ja tarjoamaan esimerkiksi opintojen suorittamiseen monimuoto-opiskelun mahdollisuuksia. 

Kohtaaminen 

Koulutuksen järjestäjän tehtävä on tukea opiskelijoiden mahdollisuuksia tulla kohdatuksi niin vertaisten parissa kuin henkilökunnankin osalta. Opetushenkilökunnan ja opiskelijan palveluissa työskentelevien ammattilaisten tulee olla tavoitettavissa ja esteettömästi saavutettavissa. Myös opetusjärjestelyillä voidaan vaikuttaa opiskelijoiden mahdollisuuksiin luoda vertaissuhteita. Lähiyhteisön syntymistä voi tukea esimerkiksi opintojen alkuun kohdennetulla lähiopetuksella, pienryhmäopetuksella, läpi ensimmäisen lukuvuoden jatkuvalla tutor-toiminnalla, sekä tilojen ja kampusten rakenteen suunnittelulla. 

Tavoitteena on, että jokainen oppilaitos ja korkeakoulu on paikka, jonne jokainen opiskelija on tervetullut tekemään omaa matkaansa, juuri sellaisena kuin on.

Tutustu opiskelijoiden mielenterveysviikon tapahtumiiin Nyyti ry:n sivuilta.

Tavoitteena on, että jokainen oppilaitos ja korkeakoulu on paikka, jonne jokainen opiskelija on tervetullut tekemään omaa matkaansa, juuri sellaisena kuin on.

Mia Campbell

Mia Campbell on psykologi, joka toimii Annie Advisorin tiimissä opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijana. Mia on työskennellyt nuorten parissa muun muassa opiskeluhuollon palveluissa.

Mikä Annie?

Annie-tukibotti kysyy viestillä opiskelijalta onko kaikki ok, vai kaipaako hän tukea tai ohjeita johonkin asiaan. Pyynnöt ohjataan automaattisesti oikeille tahoille ja sopivien palveluiden tai materiaalien piiriin. Botin tarjoama apu rakentuu oppilaitoksen ja opiskeluhuollon apukeinojen ja ammattilaisten varaan.

Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Annien tapahtumista ja uutisista

Sinua saattaisi kiinnostaa